Contact

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met het Wijkblad Princenhage via e-mail.
We hebben geen postadres, anders dan e-mail
wijkbladprincenhage@gmail.com

Voor informatie over advertenties kunt u contact opnemen via:
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com

Inleveren kopij

U kunt namens uw vereniging, stichting, club etc. kopij aanleveren voor plaatsing in het Wijkblad.

Elke donderdag besluiten we tijdens de redactievergadering wat geplaatst gaat worden in het komende Wijkblad.

Kopij die u wilt aanleveren moet daarom vóór donderdag 19.00 uur aangeleverd worden om in aanmerking te komen voor plaatsing in het volgende wijkblad.

U kunt uw kopij opsturen naar wijkbladprincenhage@gmail.com

Bezorgklachten

Het kan om welke reden dan ook voorkomen dat het Wijkblad niet bezorgd wordt, bijvoorbeeld als de bezorger ziek is.

Als u het Wijkblad niet heeft ontvangen, dan verzoeken we u vriendelijk een mail te sturen naar wijkbladprincenhage@gmail.com.

We gaan dan op zoek naar de oorzaak en zullen dat terugkoppelen naar u.